เน็ตไฟเบอร์ 1000/200เมก 799 Wifi 6 (ย้ายค่ายลด 50%) TrueID+ 3เดือน
ลงทะเบียนความสนใจ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
หรือ
รายละเอียดโปรโมชั่น

เน็ตไฟเบอร์ 1000/200เมก 799 Wifi 6 (ย้ายค่ายลด 50%) TrueID+ 3เดือน

เน็ตไฟเบอร์แรง 1000/200 Mbps. Router Wifi 6 พร้อมรับกล่องทรูไอดีทีวี V.2 ค่าบริการรายเดือน 799 บาท/เดือน

+พิเศษ! ลูกค้าย้ายค่าย สมัครแพ็กเกจ TrueGigatex Fiber Smart Plus 1000/200 Mbps ลดทันที 50% นาน 12 เดือน เหลือเพียง 399.5 บาท/เดือน
+พร้อม! กล่อง Router WiFi6 เร็วแรง คลอบคลุมพื้นที่ (รุ่นล่าสุด)
+พร้อมรับ! กล่อง TrueIDTV V.2 (รุ่นล่าสุด)
+ชมฟรี! แพ็กเกจทรูไอดีพลัส นาน 3 เดือน ที่รวมหนังดัง ซีรีส์ อนิเมะ มากมาย กว่า 2,000 รายการ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
สมัครบริการเริ่ม 1 กรกฎาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโปรโมชั่น

เน็ตไฟเบอร์ 1000/200เมก 799 Wifi 6 (ย้ายค่ายลด 50%) TrueID+ 3เดือน

เน็ตไฟเบอร์แรง 1000/200 Mbps. Router Wifi 6 พร้อมรับกล่องทรูไอดีทีวี V.2 ค่าบริการรายเดือน 799 บาท/เดือน

+พิเศษ! ลูกค้าย้ายค่าย สมัครแพ็กเกจ TrueGigatex Fiber Smart Plus 1000/200 Mbps ลดทันที 50% นาน 12 เดือน เหลือเพียง 399.5 บาท/เดือน
+พร้อม! กล่อง Router WiFi6 เร็วแรง คลอบคลุมพื้นที่ (รุ่นล่าสุด)
+พร้อมรับ! กล่อง TrueIDTV V.2 (รุ่นล่าสุด)
+ชมฟรี! แพ็กเกจทรูไอดีพลัส นาน 3 เดือน ที่รวมหนังดัง ซีรีส์ อนิเมะ มากมาย กว่า 2,000 รายการ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
สมัครบริการเริ่ม 1 กรกฎาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1.สมัครใช้บริการได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดา และ นิติบุคล โดยผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการ

2.ต้องจ่ายค่าแรกเข้า 890.- จากราคาปกติ 2,000.- (ลูกค้าที่จดทะเบียนใช้บริการในนามนิติบุคคลจะได้รับยกเว้นค่าแรกเข้า มูลค่า 2,000 บาท)

3.ยกเว้นค่าแรกเข้า 890 กรณีชื่อและที่อยู่ติดตั้งต้องตรงกับสำเนาบัตรปชช. หรือ ทะเบียนบ้าน

4.ฟรี สิทธิ์ยืมอุปกรณ์True Gigatex Router มูลค่า 3,900 บาท อุปกรณ์อาจแตกต่างกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ให้บริการ

5.ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าติดตั้งเพิ่มเติม(ถ้ามี) ให้แก่ช่างติดตั้ง

6.กรณีผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet และยกเลิกบริการก่อนกำหนด หรือถูกระงับ ผู้ใช้บริการยินดีชำระค่าส่วนต่างของค่าธรรมเนียมแรกเข้า2,000 บาท ค่าติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายเป็นเงิน 2,600 บาท และหากมีการติดตั้งบริการโทรศัพฺบ้านเลขหมายใหม่ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าติดตั้งโทรศัพท์บ้านเป็นเงิน 3,350 บาท คืนให้แก่บริษัท(อัตราดังที่กล่าวมายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมส่งคืน router หรืออุปกรณ์อื่นใด ตามเงื่อนไขกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนวณค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท และค่าติดตั้ง 2,600 บาท เฉลี่ยให้ตามสัดส่วนจำนวนเดือนที่เหลือจนถึงเดือนที่ครบสัญญา

7.อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัท TICC
-กรณีอุปกรณ์ router เสียเนื่องจากการใช้งาน (ภายใต้เงื่อนไข) บริษัทฯ ดูแลและให้บริการฯ ตลอดอายุการใช้บริการ
-กรณียืนยันยกเลิก จะต้องนำอุปกรณ์ทั้งหมด ส่งคืนที่ True Shop/ช่างเข้าเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดที่บ้านลูกค้า, หากไม่นำส่งคืน/ช่างเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้ ลูกค้าจะต้องจ่ายชำระค่าอุปกรณ์ router ในราคาสูงสุด 6,975 บาท ตามเงื่อนไขกำหนด

8.แพ็กเกจนี้ สำหรับเทคโนโลยี FTTH โดยจะได้รับความเร็วสูงสุด 1000/200Mbps และ FTTC รองรับได้เพียงความเร็วสุงสุดที่ 300/100Mbps

9.สมัครบริการเริ่ม 1 กรกฎาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

10.สมัครแพ็กเกจ TOL Speed 1000/200 Mbps ราคา 799 บาท ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
10.1ฟรียืมอุปกรณ์กล่อง True ID TV จำนวน 1 กล่อง มูลค่า 2,490 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมการ Set-up อุปกรณ์กล่อง True ID TV โดยเชื่อมต่อสาย LAN
ที่ระยะไม่เกิน 1 เมตรเท่านั้น สำหรับเทคโนโลยี FTTH,FTTC,FTTBทั้งนี้หากลูกค้าต้องการให้เดินสาย LAN เพิ่มเติมจากระยะมาตรฐานกำหนด ลูกค้าจะต้องชำระ
ค่าบริการเดินสาย LAN เป็นเงิน 500 บาท และมีค่าสาย LAN เพิ่มเติม คิดอัตราเมตรละ 25 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยชำระเป็นเงินสด
โดยตรงกับตัวแทนติดตั้งกล่องทรูไอดีทีวี โดยชำระเป็นเงินสดโดย ตรงกับตัวแทนติดตั้งกล่องทรูไอดีทีวี โดยพิเศษรับสิทธิ์ฟรีค่าประกันกล่อง
มูลค่า 2,500 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
10.2 แพ็กเกจ ทรูไอดีพลัส (นาน 3 เดือน)
1. รับรหัสโปรโมชั่นชม 3 รหัส (รหัสละ 1 เดือน) แพ็กเกจทรูไอดีพลัส ฟรี! นาน 3 เดือน (มูลค่า 177 บาท (59บ.ต่อเดือน) โดยรับชมผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดี ดาวน์โหลดแอปฯ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้สมัครบริการรับทราบว่าช่องทีวีและหนังจากแพ็กเกจ ทรูไอดีพลัส บางรายการจะรับชมพร้อมกันได้สูงสุด 2 อุปกรณ์
2. ผู้สมัครบริการจะได้รับ SMS พร้อม Promo code ภายใน15 วัน นับตั้งแต่วันติดตั้งบริการ (Active status) ทรูออนไลน์ คอนเวอร์เจนซ์
3. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้สมัครแพ็กเกจ TrueGigatex smart plus ใหม่ผ่านช่องทางเทเลเซลล์เท่านั้น
4. การรับชมแพ็กเกจทรูไอดีพลัสต้องรับชมผ่านการล็อคอิน TrueID ด้วยเบอร์โทรศัพท์ในแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ที่ทำการสมัครเท่านั้น
5. แพ็กเกจทรูไอดีพลัส ฟรี! นาน 3 เดือน จะมีอายุการใช้งาน 1 เดือน หลังจากได้รับรหัสโปรโมชั่น (1 เดือนรับ 3 รหัส รับรหัสรับชมนาน 3 เดือน)
6. แพ็กเกจทรูไอดีพลัส ฟรี! นาน 3 เดือนไม่สามารถนำมาแลกคืนเป็น เงินสดได้

11.แพ็กเกจนี้มีระยะเวลาสัญญาใช้บริการ 24 (รอบบิล) นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามแพ็กเกจนี้

12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า