ลงทะเบียนความสนใจ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ

หรือ

รายละเอียดโปรโมชั่น

ทรู กิกะเทคไฟเบอร์ 500/500 Mbps

เซอร์ไพรซ์ ดีล เพียง 599 บาท/เดือน ทรูออนไลน์ อัปสปีดให้มากกว่า! ได้เน็ต 500/500 Mbps พร้อมสลัปสปีดสูงสุดถึง 1000/100 Mbps ฟรี บอลพรีเมียร์ลีก สูงสุด 2 คู่/สัปดาห์ และความบันเทิงครบครันผ่านแอป TrueID

+ พิเศษ! สมัครแพ็กเกจ 200/200Mbps เพียง 599 บาท/เดือน อัปสปีดเป็น 500/500Mbps* เฉพาะพื้นที่โครงข่ายไฟเบอร์ (FTTH) เท่านั้น
+ ฟรี! บริการ Speed Shuffle สลับสปีดได้สูงสุดถึง 1000/100 Mbps ทำด้วยตนเองได้เลย ผ่านเว็บไซต์ www.trueonline.com/speedshuffle ฟรี ตลอด 24 ชม.
+ ดูฟรี คอนเทนต์ดังจาก ทรูไอดี ผ่านแอป TrueID
+ ชมฟรี! ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก สูงสุด 2 คู่/สัปดาห์ ผ่านแอป TrueID

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
สมัครและติดตั้งภายใน 1 ม.ค. 64 – 31 ม.ค. 64 เท่านั้น

1,674

10/10/20

รายละเอียดโปรโมชั่น

ทรู กิกะเทคไฟเบอร์ 500/500 Mbps

เซอร์ไพรซ์ ดีล เพียง 599 บาท/เดือน ทรูออนไลน์ อัปสปีดให้มากกว่า! ได้เน็ต 500/500 Mbps พร้อมสลัปสปีดสูงสุดถึง 1000/100 Mbps ฟรี บอลพรีเมียร์ลีก สูงสุด 2 คู่/สัปดาห์ และความบันเทิงครบครันผ่านแอป TrueID

+ พิเศษ! สมัครแพ็กเกจ 200/200Mbps เพียง 599 บาท/เดือน อัปสปีดเป็น 500/500Mbps* เฉพาะพื้นที่โครงข่ายไฟเบอร์ (FTTH) เท่านั้น
+ ฟรี! บริการ Speed Shuffle สลับสปีดได้สูงสุดถึง 1000/100 Mbps ทำด้วยตนเองได้เลย ผ่านเว็บไซต์ www.trueonline.com/speedshuffle ฟรี ตลอด 24 ชม.
+ ดูฟรี คอนเทนต์ดังจาก ทรูไอดี ผ่านแอป TrueID
+ ชมฟรี! ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก สูงสุด 2 คู่/สัปดาห์ ผ่านแอป TrueID

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
สมัครและติดตั้งภายใน 1 ม.ค. 64 – 31 ม.ค. 64 เท่านั้น

1,674

10/10/20

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ผู้ใช้บริการต้องจดทะเบียนใช้บริการในนามบุคคลธรรมดา หรือในนามนิติบุคคล โดยผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการ

2. ลูกค้าที่จดทะเบียนใช้บริการในนามนิติบุคคลจะได้รับยกเว้นค่าแรกเข้า มูลค่า 2,000 บาท 

3. พิเศษ: ค่าแรกเข้า เพียง 890.- บาท จากปกติ 2,000 บาท พร้อมรับสิทธิพิเศษการยืมอุปกรณ์ router มูลค่ารวมสูงสุด 6,975 บาท พร้อมด้วยปลั๊กไฟและสายอินเทอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาสัญญา 12 หรือ 24 เดือน ตามเงื่อนไขแพ็กเกจที่สมัคร และ ฟรี ค่าติดตั้งบริการ และ ฟรี ค่าประกัน กล่องทรู ไอดีทีวี / ทรู ไอดีทีวี ไฮบริด

4. ช่างติดตั้งจะเป็นผู้นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปติดตั้งให้แก่ลูกค้าตามวันที่นัดหมายติดตั้ง TOL 

5. ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าติดตั้งเพิ่มเติม(ถ้ามี) ให้แก่ช่างติดตั้ง

6.เฉพาะพื้นที่ FTTH (ยกเว้นพื้นที่ Small Pocket ความเร็วสูงสุด 300 Mbps ไม่สามารถสมัครโปรโมชั่นนี้ได้)

7. กรณีผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet และยกเลิกบริการก่อนกำหนด หรือถูกระงับ ผู้ใช้บริการยินดีชำระค่าส่วนต่างของค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท ค่าติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายเป็นเงิน 2,600 บาท และหากมีการติดตั้งบริการโทรศัพฺท์บ้านเลขหมายใหม่ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าติดตั้งโทรศัพท์บ้านเป็นเงิน 3,350 บาท คืนให้แก่บริษัท(อัตราดังที่กล่าวมายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมส่งคืน router หรืออุปกรณ์อื่นใด ตามเงื่อนไขกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนวณค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท และค่าติดตั้ง 2,600 บาท เฉลี่ยให้ตามสัดส่วนจำนวนเดือนที่เหลือจนถึงเดือนที่ครบสัญญา

8. อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัท TICC
- กรณีอุปกรณ์ router เสียเนื่องจากการใช้งาน (ภายใต้เงื่อนไข) บริษัทฯ ดูแลและให้บริการฯ ตลอดอายุการใช้บริการ
- กรณียืนยันยกเลิก จะต้องนำอุปกรณ์ทั้งหมด ส่งคืนที่ True Shop/ช่างเข้าเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดที่บ้านลูกค้า, หากไม่นำส่งคืน/ช่างเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้ ลูกค้าจะต้องจ่ายชำระค่าอุปกรณ์ router ในราคาสูงสุด 3,900 บาทและอุปกรณ์เสริมเพิ่มสัญญาณ WiFi (Access Point) มูลค่า 3,290 บาท สำหรับเทคโนโลยี FTTH (ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวม VAT แล้ว) ตามเงื่อนไขกำหนด 

9. แพ็กเกจนี้ สำหรับลูกค้าสมัครใหม่ เทคโนโลยี FTTH เฉพาะแพ็กเกจที่กำหนด ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น, สมัครและติดตั้งภายใน 1 ม.ค. 64 – 31 ม.ค. 64 เท่านั้น

10. มีระยะเวลาสัญญา 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามแพ็กเกจนี้

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า